Γιατί οι Κάννες απομακρύνουν τις γυναίκες σε διαμερίσματα ;!
Μόδα

Γιατί οι Κάννες απομακρύνουν τις γυναίκες σε διαμερίσματα ;!