Μπορεί το SMS και το Διαδίκτυο να μεταφραστεί σε ταινία;
Ψυχαγωγία

Μπορεί το SMS και το Διαδίκτυο να μεταφραστεί σε ταινία;