Γιατί δεν μπορεί να το σηκώσει όταν είναι μεθυσμένος
Ζωη

Γιατί δεν μπορεί να το σηκώσει όταν είναι μεθυσμένος