Το άτομο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους που γράφτηκαν ποτέ
Ζωη

Το άτομο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους που γράφτηκαν ποτέ