Υπάρχουν «πολυτελή ταμπόν», αλλά ποιος τα χρειάζεται;
Ζωη

Υπάρχουν «πολυτελή ταμπόν», αλλά ποιος τα χρειάζεται;