Ένα γράμμα αγάπης στον ορό μπούκλας που αποκατέστησε τα άψυχα κύματα μου
Στυλ

Ένα γράμμα αγάπης στον ορό μπούκλας που αποκατέστησε τα άψυχα κύματα μου