Πόσο καιρό πρέπει να περιμένετε να κινηθείτε μαζί;
Ζωη

Πόσο καιρό πρέπει να περιμένετε να κινηθείτε μαζί;