Πρέπει να χρησιμοποιήσετε σπρέι αλατιού για να θεραπεύσετε τα τρυπήματα;
Μόδα

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε σπρέι αλατιού για να θεραπεύσετε τα τρυπήματα;