8 άτομα που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα τσιγάρα είναι δροσερά
Ζωη

8 άτομα που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα τσιγάρα είναι δροσερά